IAC CDB

Judge Steven Grohsmeyer

Career ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg
Advanced Power 60 50 16 24 4 4.00 200 24.74 0 0
All categories 60 50 16 24 4 4.00 200 24.74 0 0
2022
Advanced Power ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg
Giles Henderson Memorial Challenge 60 50 16 24 4 4.00 200 24.74 0 0
All categories ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg
2022 rollup 60 50 16 24 4 4.00 200 24.74 0 0