IAC CDB

Beaver State Regional

Held in Pendleton, OR (NorthWest), 2007-08-10

Director: Harris / Toppel, Chapter 77

Chief Judge(s): Jennifer Haglund, Jim Ward

Primary Power

Pilot Airplane Known Free Unknown Total
Rosalind Jones 0.00 NaN% (1)
Len Schumacher 0.00 NaN% (1)

Chief Judge(s): Jennifer Haglund

Judge ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg

Sportsman Power

Pilot Airplane Known Free Unknown Total
Scott Renne 0.00 NaN% (1)
Dan Franscioni 0.00 NaN% (1)
Todd Roberts 0.00 NaN% (1)
Steve Packer 0.00 NaN% (1)
Todd Therp 0.00 NaN% (1)
Brian Stout 0.00 NaN% (1)
William Allen 0.00 NaN% (1)
Mark Kramer 0.00 NaN% (1)
Noel Jones 0.00 NaN% (1)
Robert Harris 0.00 NaN% (1)
Bryan Gore 0.00 NaN% (1)
Neil Shepherd 0.00 NaN% (1)
Robert Toppel 0.00 NaN% (1)
Philip Deturck 0.00 NaN% (1)
Rochelle Oslick 0.00 NaN% (1)
Mark Loewen 0.00 NaN% (1)
Mike Eggen 0.00 NaN% (1)

Chief Judge(s): Jennifer Haglund, Jim Ward

Judge ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg

Intermediate Power

Pilot Airplane Known Free Unknown Total
Jim Ward 0.00 NaN% (1)
Howard Kirker 0.00 NaN% (1)
Jenner Knight 0.00 NaN% (1)
Jerry Riedinger 0.00 NaN% (1)
Jeff Hirschauer 0.00 NaN% (1)
John Smutny 0.00 NaN% (1)
Thomas Franscioni 0.00 NaN% (1)
Martin Kennedy 0.00 NaN% (1)
Paul Reader 0.00 NaN% (1)

Chief Judge(s): Jennifer Haglund

Judge ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg

Advanced Power

Pilot Airplane Known Free Unknown Total
Jeffrey Boerboon 0.00 NaN% (1)
Michael Jones 0.00 NaN% (1)
Douglas Sowder 0.00 NaN% (1)
David Engh 0.00 NaN% (1)
Reinaldo Beyer 0.00 NaN% (1)
John Pierson 0.00 NaN% (1)
Andrew Macha 0.00 NaN% (1)
Jason Bialek 0.00 NaN% (1)
Richard Colliander 0.00 NaN% (1)
Norm DeWitt (38) 0.00 NaN% (1)

Chief Judge(s): Jennifer Haglund

Judge ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg

Unlimited Power

Pilot Airplane Known Free Unknown Total
Vicki Cruse (38) 2516.90 77.68% (2) 3605.60 80.84% (1) 3244.66 77.81% (1) 9367.16 78.91% (1)
Gregory Howard (77) 2594.60 80.08% (1) 3327.50 74.61% (2) 3131.40 75.09% (4) 9053.50 76.27% (2)
Todd Whitmer (38) 2503.90 77.28% (3) 3162.94 70.92% (4) 3161.90 75.82% (2) 8828.74 74.38% (3)
Ann Marie Ward (67) 2298.60 70.94% (5) 3315.10 74.33% (3) 2871.20 68.85% (5) 8484.90 71.48% (4)
Norm DeWitt (38) 2448.40 75.57% (4) 2600.20 58.30% (6) 3144.60 75.41% (3) 8193.20 69.02% (5)
Terry Burch (67) 1541.10 47.56% (7) 2780.30 62.34% (5) 1632.80 39.16% (6) 5954.20 50.16% (6)
Lewis Shattuck (67) 2057.96 63.52% (6) 2362.40 52.97% (7) 1360.90 32.64% (7) 5781.26 48.70% (7)

Chief Judge(s):

Judge ρ γ Np Npp Nf Fza Ng Ka Mz Mg